БЪЛГАРСКИ ШАМПИОНАТ ПО АЕРОПРЕСА

ПРАВИЛА

1. ФОРМАТ

a. Състезанието е елиминационен турнир с няколко кръга.

b. Във всеки кръг двама или трима състезатели приготвят кафе едновременно, използвайки AeroPress.

c. Състезателите имат 5 минути, за да приготвят и представят кафето си.

d. Когато времето изтече, кафетата се представят в идентични съдове на група от съдии.

e. Съдиите оценяват на сляпо всяко кафе и правят своя лична преценка кое е най-доброто.

f. "На три" всички съдии едновременно посочват предпочитаното от тях кафе.

g. Победителят преминава към следващия кръг. Губещите се елиминират.

2. Спецификации и ограничения на AEROPRESS

а. Състезателите трябва да използват оригинална AeroPress Original или AeroPress Clear.
b. Трябва да се използват всички компоненти на AeroPress, включително камерата, буталото и оригиналната филтърна капачка.
c. Други версии на AeroPress, включително, но не само Go, XL, Premium и капачката на филтъра за контрол на потока, не са разрешени в състезанието.
d. Състезателите могат да използват трофеи, издадени от Световния шампионат на AeroPress, и боядисани по поръчка AeroPress, при условие че са направени от непроменен и оригинален AeroPress Original или Clear.
e. Никой друг метод за приготвяне на кафе не е разрешен за използване в който и да е момент от състезанието. Това включва, но не се ограничава до методи за приготвяне като френски преси, V60, Chemex, сифон или всякакви други алтернативни уреди за приготвяне на кафе.

3. Използване на филтъра и насоки

а. Всеки тип или марка филтър е допустим, стига да не замества капачката на филтъра AeroPress.
b. Филтрите могат да бъдат направени от хартия, метал, плат или друг материал, при условие че е неутрален на вкус и не придава аромат на приготвеното кафе.
c. Филтърът трябва да пасне вътре в капачката за филтъра, когато е прикрепен към камерата, и същевременно да бъде основният механизъм, чрез който се филтрира приготвеното кафе.

4. Аксесоари и инструменти за приготвяне

а. Аксесоари, които помагат при приготвянето на кафе, като мелнички, чайници, гарафи, везни, бъркалки, лъжици, таймери, термометри, стойки за варене, сита, RDT (Ross Droplet Technique) инструменти, WDT (Weiss Distribution Technique) инструменти, охлаждащи камъни (замръзнали топки) и средства за дисперсия на вода са разрешени за използване в състезанията.
b. Всички аксесоари трябва да отговарят на правилата, специално посочени в „Спецификации и ограничения на AeroPress“ и не могат да противоречат на други правила на състезанието.

5. Правила за приготвяне

а. Като съставки са разрешени само смляно кафе и вода.
b. Ако домакините са посочили и предоставили състезателно кафе, то е единственото кафе, което може да се използва.
c. Ако домакините са посочили и предоставили вода за състезанието, това е единствената вода, която може да се използва.
d. Във всяка рецепта са разрешени максимум 18 г смляно кафе.
e. От състезателите се изисква да приготвят минимум 150 г готово кафе.
f. Състезателите могат да добавят байпас вода с всякаква температура към приготвеното кафе.
g. Готово кафе, което не е представено в рамките на 5-минутния срок, няма да бъде оценявано.

6. Правила за водата

а. Освен ако домакините не са посочили и предоставили вода за състезанието, състезателите могат да донесат своя собствена вода, която да използват в своята рецепта.
b. Водата трябва да има „неутрален“ вкус и да не е забележимо подсладена или променена.
c. Главният съдия си запазва правото да пробва водата и може да откаже използването й, ако счете, че е неподходящо подсладена.
d. Разрешено е използването на лед в рецепти и вода с всякаква температура за bypass.
e. Същите стандарти, прилагани за водата за приготвяне, се прилагат и за ледената, и за байпасната вода.

7. Процес на журиране

а. Всеки рунд се оценява с помощта на техниката за къпинг на сляпо (лъжица, сърбане, изплюване).
b. Имената и/или държавите на състезателите са отбелязани от долната страна на чашите, за да останат скрити.
c. Няма официален протокол. Съдиите просто определят предпочитания от тях избор на кафе.
d. Всеки съдия стига до своето заключение самостоятелно, без обсъждане с колеги съдии.
e. При преброяване на три съдиите посочват едновременно, уверено и категорично избраната от тях чаша.
f. MC разкрива победителя в рунда, като вдига печелившата купа.
g. В случай на равенство, когато всички съдии посочат различни чаши, предварително определен главен съдия ще опита всички проби и ще определи победителя. Това решение е окончателно.

8. Предсъстезателна подготовка

а. Преди всеки рунд, състезателите могат да загреят предварително водата за приготвяне, да сортират и избират кафеени зърна, да претеглят дозите кафе и да поставят филтъра във филтърната капачка.

9. ВРЕМЕ ЗА НАСТРОЙКА

а. Веднъж на сцената, но преди да започне състезателното време, състезателите ще имат няколко минути, за да се подготвят.
b. Състезателите могат;
i да включат чайника или друго оборудване
ii. Поставят оборудването за приготвяне на място
iii. Загреят предварително водата в чайника
iv. и всичко останало, разрешено в „Предсъстезателна подготовка“
c. Състезателите не могат да:

i. изплакнат филтъра
ii. загреят/охладят предварително AeroPress-ата и съдовете
iii. добавят кафе в кафемелачката или да смелят кафето

10. ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

а. В рамките на 5 минути състезателно време състезателите трябва;
i. Предварително да загреят или охладят AeroPress-ата и съдовете, ако е необходимо
ii. Смелят кафето
iii. Приготвят рецептата
iv. Изсипят цялото приготвено кафе в съда за оценяване

11. ДОПУСТИМОСТ ЗА РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

а. Състезатели от всяка възраст имат право да се състезават.
b. От състезателите не се изисква да притежават паспорт, гражданство или постоянно пребиваване в страната, в която се състезават.
c. Лицата, наети на управленска или ръководна позиция в организацията домакин, не могат да се състезават в нито едно събитие, на което организацията е домакин. Това включва собственици, мениджъри, директори, изпълнителни директори и старши персонал.
d. Физически лица с дял от собствеността в организация-домакин нямат право да се състезават в регионални или национални състезания за всеки сезон, в който тяхната организация е домакин на събитие.
e. Служители, изпълнители и лица на свободна практика, които са значително ангажирани в състезателните дейности, като координатори на събития, мениджъри на събития или директни контакти на организаторите, също нямат право да се състезават в регионални или национални състезания за всеки сезон, в който техният работодател е домакин събитие.

12. Допустимост за световНИЯ финал

а. В случай, че национален шампион не може да пътува или не може да получи виза за пътуване до Световния финал, право на участие преминава към победителя на 2-ро място от това национално състезание.
b. Ако победителят на 2-ро място не може да присъства, право на участие преминава към победителя на 3-то място.
c. Допустимостта не преминава по-далеч от това, нито може да бъде прехвърлена на друго лице.
d. Допустимостта не се „прехвърля“ към бъдещи сезони.

13. ако НЯМА ПОБЕДИТЕЛ, КОЙТО ДА ПЪТУВА

а. В случай, че победителите на 1-во, 2-ро и 3-то място не могат да пътуват до Световния финал, Домакинът ще награди Националния шампион с утешителна парична награда.
b. Наградата трябва да бъде равна на най-малко 50% от очакваните пътни разходи, които биха били направени за посещение на Световния финал. Например:
Настаняване в хотел – 3 нощувки @ $200/вечер = $600
Пътуване – Двупосочни полети от Мелбърн = $3000
Общо = $3600
Парична награда @ 50% стойност = $1800
c. Стойността на наградата трябва да бъде проверена и одобрена от Световния шампионат по AeroPress.
d. Паричната награда трябва да бъде изплатена в брой или по банков път, директно на победителя, в рамките на 7 дни след одобряване на стойността.
д. Тази утешителна награда е само в краен случай. Националните шампиони се очаква да участват в световния финал, а домакините се очаква да ги изпратят там.

14. ПроцедурА за жалби и спорове

а. Всички оплаквания или спорове на регионално или национално ниво трябва да бъдат насочени към домакина на събитието.
b. Ако проблемът не е разрешен или за оплаквания на ниво световен финал, трябва да се изпрати ясно и кратко обяснение на проблема на hello@aero.press.
c. Жалби чрез коментари в социалните медии или директни съобщения няма да бъдат разглеждани.