AeroPress

Филтри AeroPress - MICRO FILTERS

Тези филтри са предназначени за използване с AeroPress - кафеварка.

Една опаковка съдържа 350 броя хартиени филтри.