BAC '24 / Visitor ticket

Ticket Almost VIP

Можете да изберете между Almost VIP и VIP билет.

ПОСЕТИТЕЛИ: VIP
Достъп до събитието
Goodie bag от партньорите
Пакет от състезателното кафе (250 г)

VIP билетите са ограничени до 15 броя.

ПОСЕТИТЕЛИ: ALMOST VIP
Достъп до събитието

Искаш да подкрепиш състезателите или просто да видиш какво представлява Шампионата на живо, вземи си билет.

Капацитетът е ограничен и ще изискваме билет, за да влезеш на събитието. Продажби само предварително.

ОРГАНИЗАТОР

ПАРТНьори