KINSHIPPED

Картичка 'Birthday wishes'

Картичка за рожден ден със сив, бетонен фон и ръкописен надпис със златно фолио. Отпечатана върху FSC хартия с FSC плик. Предлага се в биоразградимо фолио.