KINSHIPPED

КАРТИЧКА 'THANKFUL FOR YOU'

Картичка, с която да благодарите на някого, че е себе си, част от новата гама „all about you“ на Kinshipped. Този прекрасен дизайн се отличава с характерното за Kinshipped зелено и има повдигнат, релефен дизайн и надпис в златно, студено фолио. Отпечатана по устойчив начин в Обединеното кралство и придружена от луксозен FSC плик.