БЪЛГАРСКИ ШАМПИОНАТ ПО АЕРОПРЕСА

ПРАВИЛА

ФОРМАТ

 1. Състезанието е елиминационен турнир с няколко кръга.
 2. Във всеки кръг трима състезатели приготвят кафе едновременно.
 3. Състезателите имат 5 минути, за да приготвят и представят кафето си.
 4. Когато времето изтече, кафетата се представят в идентични съдове на група от трима съдии.
 5. Съдиите оценяват на сляпо всяко кафе и правят своя лична преценка кое е най-доброто.
 6. "На три" всички съдии едновременно посочват предпочитаното от тях кафе.
 7. Победителят преминава към следващия кръг. Губещите се елиминират.

ПОЗВОЛЕНО ОБОРУДВАНЕ И КАФЕ

 1. Позволява се използването само на Original AeroPress Classic или Clear. Трябва да се използват и трите части на оригиналната AeroPress: камерата, буталото и класическата филтърна капачка. Не се допускат резервни или неоригинални части.
 2. Не може да се използва друга дрипър при приготвянето на напитките. Единственото позволено оборудване на сцената е едно или повече от всяко от следните:

- AeroPress Classic Brewer

- AeroPress Clear Brewer

- Filter

- Grinder

- Kettle

- Scale

- Stirrer /Spoon

- Sifter

- Timer

- Stand

- Empty Brew Vessel / Decanter

- Дегустационна чаша

3. Разрешен е всякакъв тип филтър, стига да не замества самата капачка на филтъра (вижте правило №2). Филтърът може да бъде направен от хартия, метал, плат или друг материал.

4. Смляно кафе и водата са единствените разрешени съставки.

5. Ако домакините са посочили състезателно кафе, това е единственото кафе, което може да се използва.

6. Състезателите могат да използват максимум 18 г изпечено кафе в своята рецепта.

7. Състезателите трябва да приготвят минимум 150 мл готово кафе.

8. Кафета, които не са представени в рамките на времевия лимит от 5 минути няма да бъдат оценявани.

9. Неспазване на някое от горните може да резултира в дисквалификация.

Организаторът не предоставя оборудване. Ангажимент на състезателя е да разполага с оборудването, което е необходимо и позволено, за да се състезава.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ

 1. Няма възрастово ограничение за участие.
 2. Всеки, който е нает на ръководна или заема ръководна позиция в Организатора, не може да се състезава в нито едно събитие, на което организацията е домакин. Това включва собственици, мениджъри, директори, изпълнителни директори и старши персонал.
 3. Собствениците или основните контакти на регионална или национална организация-домакин не могат да се състезават в никое регионално, национално или световно събитие на AeroPress Championship по време на състезателния сезон.
 4. В този случай когато национален шампион не може да пътува или не може да получи виза за влизане в страната домакин на световния финал, право на участие преминава към победителя на 2-ро място от това национално състезание. По същия начин, ако победителят на 2-ро място не може да присъства, право на участие преминава към победителя на 3-то място. Допустимостта не преминава по-далеч от това, нито може да бъде прехвърлена на друго лице. Допустимостта не се „прехвърля“ към бъдещи сезони.
 5. Регионалните и националните първенства трябва да се съобразяват с официалния W.A.C. правила и разпоредби.
 6. Капачката на филтъра за контрол на потока AeroPress не може да се използва в състезание през 2023 г.
 7. До участието се допуска само български граждани или временно пребиваваща територия на РБългария (с документ).

СЪДИЙСТВО

 1. Всеки рунд се оценява на сляпо, като се използва техниката за къпинг.
 2. Имената на състезателите и/или държавите ще бъдат отбелязани от долната страна на чашите, където са напълно скрити.
 3. Няма протокол или официални критерии за съдийство . Съдиите просто отговарят: „От коя чаша бих предпочел да изпия цялата?“
 4. Всеки съдия ще стигне до свое собствено заключение, без да обсъжда пробите с колегите си.
 5. "На три" всички съдии ще посочат едновременно, уверено и категорично в чашата по техен избор.
 6. След съдийството, МС ще вдигне печелившата чаша, разкривайки името на победителя в кръга.
 7. В случай че и тримата съдии посочат различни чаши, МС или предварително определен главен съдия ще опита от кафета и решава рунда. Това решение е окончателно.